Praca w Holandii - Weurk Uitzendbureau
Praca w Holandii

Praca w Holandii

Przed wyjazdem do pracy w Holandii dobrze jest się zapoznać z holenderskim prawem pracy, z obowiązkami jak również przywilejami, które macie Państwo podejmując pracę w Holandii.

Również w Holandii jak i w każdym innym cywilizowanym kraju istnieje prawo pracy, które chroni pracownika przed wyzyskiem ze strony nieuczciwego pracodawcy. Prawo

Pracy reguluje takie sprawy jak wysokość minimalnego wynagrodzenia, dni wolne od pracy, maksymalną ilość godzin nadliczbowych itp.. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że w tym kraju bardzo rzadko dochodzi do wyzysku ze strony pracodawcy. Pracując przez Biura Pośrednictwa pracy będziecie mieli Państwo najczęściej do czynienia z ABU lub z NBBU CAO. Te CAO znajdziecie Państwo na holenderskich stronach internetowych

(jest ono również w języku polskim). Prawie każdy sektor posiada własne CAO (Układ Zbiorowy Dla Pracowników Czasowych), w którym jasno i precyzyjnie napisane jest, jakie prawa i obowiązki posiada pracownik.

Na pewno zadają sobie Państwo wiele pytań dotyczących pracy w Holandii. Przede wszystkim jak taka praca wygląda? Jak Polacy są tam traktowani? To tylko jedne z niewielu absorbujących pytań. Poniżej w skrócie spróbuje przedstawić fakty dotyczące pracy.

Jak pracodawca podchodzi do pracownika? Przede wszystkim oczekuje rzetelnego wykonywania swoich obowiązków i lojalności, która jest dla nich bardzo ważna. Ważna dla pracodawcy jest również atmosfera w pracy i szacunek do pracowników. Relacje Szef- Pracownik są na tym samym poziomie. Dobry pracownik jest dowartościowywany.

Pracodawcy starają się, aby polscy pracownicy dobrze czuli się w grupie holendrów. Zainteresowani są również życiem prywatnym pracowników, oferują im pomoc w rozwiązywaniu problemów. Ich dewizą jest- jeżeli jest problem to trzeba go rozwiązać. Pracownik ma możliwość wypowiedzenia własnego zdania i wygłaszania własnych opinii. Pracodawca często pyta się o opinie pracownika, gdyż jego zadowolenie jest dla niego istotne, bo może to świadczyć również o jakości wykonanej pracy. Uczciwy i dobry pracownik nigdy nie jest bez pracy. Dając takiemu pracownikowi szanse do rozwoju w firmie. Istotne i kluczowe jest to, że w Holandii Prawo Pracy jest zawsze przestrzegane.

Holendrzy poszukują fachowców w swoich dziedzinachjak również ludzi, którzy chcą ciężko pracować. Najczęściej poszukiwani są pracownicy z branży produkcyjnej, ogrodnictwa i budowlanki, w ten sposób  starają się sprostać zapotrzebowaniu holenderskiego rynku pracy.